Keuzestromen in
de onderbouw

Er zijn drie keuzestromen waar je in de brugklas van havo en vwo al meteen mee kennismaakt. Zelf doen van onderzoek speelt in iedere keuzestroom een belangrijke rol. Je leert in de keuzestromen nieuwe vaardigheden, zoals het maken van een verslag of het stellen van de juiste vragen, maar ook dansen en muziek komen aan bod.

Kortom, je bent gewoon lekker actief bezig tijdens deze lessen en je leert allerlei nieuwe vaardigheden. Je werkt steeds acht weken lang een middag per week aan een project of opdracht.

Vanaf het tweede jaar komen er nieuwe stromen bij, waaruit je een keuze kunt maken.

Burgerschap &
Internationalisering

In deze keuzestroom ga je op onderzoek in de buurt. Wat maakt een buurt een fijne buurt? Hoe kan een buurt leuker en fijner om te wonen worden gemaakt? Waar hebben jongeren in de buurt behoefte aan?

Samen met je klasgenoten stel je een plan op voor verbetering van de buurt en als het lukt ga je daar zelfs over in gesprek met de gemeenteraad.

In het tweede jaar verbreed je je blik naar de rest van Nederland, of misschien wel naar Europa?

Kunst &
Cultuur

Zuid-Europa staat centraal in deze stroom in klas 1. Je gaat onderzoek doen in groepjes naar een land van jullie keuze. Wat zijn de gewoontes in dat land? Welk eten is normaal? Hoe zit het met muziek, dans, feestdagen?

Proeven, dansen, kijken, luisteren, in deze lessen beleef je hoe het in deze landen is. Een grote poster is het eindresultaat van deze module.

In het tweede jaar neem je tijdens deze keuzestroomlessen een kijkje buiten Europa.

Onderzoek &
Techniek

In deze keuzestroom krijg je tijdens de lessen verschillende (technische) vraagstukken voorgelegd. Die moet je proberen op te lossen door een praktisch onderzoek uit te voeren. Je gaat dan bijvoorbeeld aan de slag met vragen zoals ‘met welke constructie bouw je een zo sterk mogelijke brug?’ of ‘hoeveel heliumballonnen heb je nodig om zelf te kunnen blijven zweven?’

Je leert tijdens de lessen hoe je zelf onderzoek kunt doen.

En in het tweede jaar worden de vraagstukken nog uitdagender!