De profielen

In de bovenbouw van PCC Het Lyceum kies je een profiel met bijbehorende vakken. Er is keuze uit vier profielen, die ieder aansluiting geven op bepaalde studierichtingen in het vervolgonderwijs.

Een profiel bestaat uit een aantal vakken:
Er is een gemeenschappelijk deel dat voor alle profielen hetzelfde is.
Er is een profieldeel, dat zijn de vakken die alleen specifiek horen bij het gekozen profiel.
Ook is er nog een vrij deel, dat zijn vakken die je zelf mag kiezen.

Je kiest een profiel omdat dit goed bij jou past en je aanspreekt. Maar belangrijk is vooral ook dat het profiel goed aansluit bij de vervolgopleiding die je na je diploma wilt gaan volgen. Het vrije deel kun je gebruiken om vakken te volgen uit een ander profieldeel, die je interessant vindt. Of je kiest juist een vak dat in geen van de profielen voorkomt. Met die ‘vrije ruimte’ kun je dus je eigen accent geven aan het profiel dat je hebt gekozen. Hieronder zie je welke profielen er zijn:

PROFIEL

Cultuur en Maatschappij

Je ontwikkelt je creativiteit en leert dit naar andere mensen over te brengen. Communicatie, talen, inlevingsvermogen, praten, luisteren, sociaal, maatschappelijk, artistiek en media zijn de kernwoorden die horen bij dit profiel.

Bij dit profiel passen heel goed de sociale studies, zoals Maatschappelijk Werk en Sociaal Pedagogische Hulpverlening. Ook voor het onderwijs is dit profiel geschikt. Maar voor sommige studies, zoals leraar in een exact vak, heb je een ander profiel of aanvullende vakken nodig. Met dit profiel kun je ook goed terecht in de journalistiek, voorlichting en communicatie. Dit profiel is ook zeer geschikt voor studies in de kunstensector.

PROFIEL

Economie en Maatschappij

Dé weg naar het zakenleven, zo zou je dit profiel kunnen omschrijven. Je bent veel met rekenen en onderzoeken bezig.

Je kunt denken aan studies als commerciële economie, bedrijfseconomie en management of economie en recht. Omdat in dit profiel de vakken economie en geschiedenis zitten, kun je ook doorstromen naar een toeristische studie zoals vrijetijdsmanagement of toerisme. Verder sluiten studies in de communicatie, het onderwijs en de sociaal-maatschappelijke richtingen ook heel goed aan bij dit profiel.

PROFIEL

Natuur & Gezondheid

Natuur en Gezondheid is gericht op de medische en biologische richtingen, maar ook technische en natuurwetenschappelijke richtingen behoren tot de mogelijkheden.

Met dit profiel kun je alle studies op (para)medisch gebied gaan doen. Denk dan bijvoorbeeld aan fysiotherapie, logopedie, diëtiek of verpleegkunde. Met dit profiel heb je ook toegang tot de meeste agrarische studies zoals bijvoorbeeld: bos- en natuurbeheer, dier- en veehouderij of tuin- en landschapsinrichting. Ten slotte vormt dit profiel ook een goede basis voor de milieustudies zoals milieutechnologie. Soms moet je dan in je vrije deel nog een extra vak volgen.

PROFIEL

Natuur & Techniek

Het profiel Natuur en Techniek is een 'exact' profiel, waarmee je wordt voorbereid op technische beroepsopleidingen. Rekenen, bouwen, milieu, techniek, stoffen en ontwerpen, daar draait het om in dit profiel.

Met dit profiel kun je een studie gaan volgen waarin de exacte vakken een belangrijke rol spelen. Je kunt denken aan bijvoorbeeld: elektrotechniek, bouwkunde, werktuigbouwkunde, weg- en waterbouwkunde en autotechniek. Ook kun je bijvoorbeeld chemische technologie, biotechnologie, informatica of verkeerskunde gaan doen.